Ana içeriğe atla

1.Aşama: İLGİLİ DERSİN SINAVINDAN SONRA  ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİNE DİLEKÇE ve AŞAĞIDA GÖSTERİLEN MAZARET SEBEPLERİNİN İSPATI OLAN EK  İLE BAŞVURUR. 
DİLEKÇEDE,  ad-soyad, öğrenci numarası,
mazaret sebebi ve cep telefonu numarası belirtilmesi gerekmektedir.

04.12.2020 17.00 kadar yd@subu.edu.tr adresine, öğrenci e-postaları ile (subu.edu.tr uzantılı) göndermeniz gerekmektedir. 
Diğer sosyal medya ve e-posta adreslerinden gelen başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

2.Aşama: MAZERETİN BELGELENMEMESİ HALİNDE BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.
MAZERET SEBEBLERİ;

1- SAĞLIK RAPORU > SINAV TARİHİ ve SAATİNE UYGUN OLMALIDIR.
2- YAKINLARINDAN BİRİNİN VEFATI (BİRİNCİ VEYA İKİNCİ DERECE YAKINLARINDAN BİRİNİN SINAVA GİRMESİNİ
ENGELLEYECEK BİR TARİHTE VEFATI DURUMUNDA; ÖLÜM BELGESİ İLE)
3- TRAFİK KAZASINA UĞRAMASI DURUMUNDA (İLGİLİ TRAFİK ŞUBESİNDEN KAZA RAPORU ALINMALIDIR)
> SINAV TARİHİ ve SAATİNE UYGUN OLMALIDIR.
4- YANGIN, SEL, DEPREM, ÇÖKME, YIKIM vb. DURUMLAR MEYDANA GELDİĞİNDE (İLGİLİ RESMİ MAKAMLARDAN BELGE ALINMALIDIR) > SINAV TARİHİ ve SAATİNE UYGUN OLMALIDIR.
5- GÖZALTINA ALINMA/TUTUKLANMA DURUMUNDA (İLGİLİ EMNİYET BİRİMİNDEN BELGE ALINMALIDIR)
> SINAV TARİHİ ve SAATİNE UYGUN OLMALIDIR.
6- ULUSAL VEYA ULUSLARARASI YARIŞMA, SPORTİF FAALİYET VB. NEDENLE ÜNİVERSİTE VEYA DİĞER RESMİ
KURUMLARCA YAPILAN GÖREVLENDİRİLME DURUMUNDA (İLGİLİ RESMİ KURUMDAN BELGE ALINMALIDIR) 

DİLEKÇE ve MAZERET BELGESİ  İLE  ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİNE E-POSTA İLE  GELEN EVRAK İNCELENİR, MAZARETİ KABUL EDİLENLER İÇİN İLERİ BİR TARİHTE SINAV AÇILIR.